"Undersöker - Leder - Inspirerar - Fördjupar"

Projekt

Olle K-8010_300

Naturvisaren leder projekt som syftar till att utveckla biologisk mångfald och multifunktionalitet  i olika natur- och kulturmiljöer. Läs mer om pågående och avslutade projekt.

Inventering & Skötselplaner

IMG_0018c

Naturvisaren utför inventeringar av växter och djur och gör naturvärdes – bedömningar för naturvårdsprogram miljöcertifieringar, utredningar  och MKB – beskrivningar Läs mer

Naturvisaren

olle_kvarnback_porträtt_500_b

Jag heter Olle Kvarnbäck och är en agronom, biolog och egen företagare med ett brinnande intresse för naturen som jag gärna delar med mig av. Läs Mer