Årets markkartering avslutad

Skriven on Nov 20, 2013 in Nyheter

Naturvisaren har under hösten tagit jordprover på 790 ha åkermark runt hela Värmland. Syftet är att undersöka halten av tillgänglig näringsämnen, jordart, pH m.m., vilket underlättar för lantbrukaren att veta vad som behöver tillföras i form av gödsel och kalk för att ge en god skörd. Det kallas markkartering och görs ca var tionde år på åkermark. Naturvisaren gör jobbet som underentreprenör åt Hushållningssällskapet i Värmland.

 

okt-nov 2012 055