Nyheter

Naturinventeringar (NVI) på Ekenäs fortsätter

Skriven on Mar 18, 2015 in Featured, Nyheter | 0 comments

Naturvisaren genomförde under hösten 2014 en naturvärdesinventering (NVI) på fastigheten Ekenäs 1:168, i Årjängs kommun på uppdrag av Ekenäs i Gustavsfors Property AB. Inventeringen utfördes enligt svensk standard för naturvärdesinventeringar, ftSS 199000, och ingår som ett viktigt underlag i arbetet med detaljplan för ny planerad fritidsbebyggelse i området. Fastigheten ligger på en udde i sjön Lelång, nära Gustavsfors. Naturvisaren har även fungerat som bollplank till projektören i diskussioner kring placering av bebyggelse och bryggor i syfte att hitta en så naturvänlig lösning som...

Läs Mer

Rådgivning till skogsägare

Skriven on Feb 12, 2014 in Nyheter | 0 comments

Vårens fågelinventering av en skogsfastighet utanför Storfors följdes upp med ett möte med skogsägaren där resultaten av inventeringen redovisades. Vi diskuterade hur man på bästa sätt kan sköta skogen för att bibehålla och utveckla det rika fågellivet och samtidigt ha en uthållig ekonomi i skogsägandet och skogsskötseln. Skogsägaren har nu bestämt att göra en grön skogsbruksplan där fågelinventeringen och rådgivningen blir ett viktigt underlag. Inventeringen och rådgivningen finns dokumenterad på karta och i ett rådgivningsbrev. Under februari kommer jag även göra en rådgivning på en...

Läs Mer

Naturinventering och åtgärdsförslag på Österlens Golfklubb – läs rapporten

Skriven on Nov 20, 2013 in Nyheter, Projekt & Uppdrag | 0 comments

Naturinventering och åtgärdsförslag på Österlens Golfklubb – läs rapporten

Inventering av flora och fauna och förslag på åtgärder för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden på Österlens golfklubbs två banor, Djupadal och Lilla Vik. Inventeringsarbetet har genomförts under vår och sommar och presenterades för Österlens golfklubb på deras kommitté-dag den 19 oktober 2013.

Läs Mer

Årets markkartering avslutad

Skriven on Nov 20, 2013 in Nyheter | 0 comments

Naturvisaren har under hösten tagit jordprover på 790 ha åkermark runt hela Värmland. Syftet är att undersöka halten av tillgänglig näringsämnen, jordart, pH m.m., vilket underlättar för lantbrukaren att veta vad som behöver tillföras i form av gödsel och kalk för att ge en god skörd. Det kallas markkartering och görs ca var tionde år på åkermark. Naturvisaren gör jobbet som underentreprenör åt Hushållningssällskapet i Värmland....

Läs Mer

OBS Nytt datum för Studiecirkeln – Rovfåglar och Vadarfåglar

Skriven on Sep 6, 2013 in Kurser, Nyheter | 0 comments

Då flera av deltagarna fått förhinder för den planerade träffen den 8 september så har jag bestämt att flytta nästa cirkelträff till söndag 22 september. Det blir samma starttid och plats som planerat kl. 08.30 utanför Vuxenskolan i Molkom. Vi kommer att åka till Hyn-sjöarna och spana efter rovfåglar, änder, gäss och andra flyttfåglar som är i rörelse såhär års. På hösten finns det mer fåglar i rörelse än någon annan tid på året, med alla nya ungfåglar som fötts under sommaren och som nu ska flytta iväg till varmare länder. Klä er efter väder, det blir säkert en del stillastående men också...

Läs Mer

Naturinventering på Österlens golfklubb

Skriven on May 29, 2013 in Nyheter | 0 comments

Inventering av flora och fauna Under maj påbörjade jag min inventering av växt- och djurlivet på och ikring golfbanorna. Fågelinventeringen har nu kommit drygt halvvägs och en del intressanta observationer har kunnat göras. Växtinventering har också påbörjats och ett hundratal arter har noterats, men det finns säkert många fler! Jag vill gärna ha all hjälp att hitta så många växt- och djurarter som möjligt, så om du ser något som du tycker är intressant så skriv gärna upp det på den lista som finns i receptionen på Djupadal eller skicka ett mail till mig: olle@naturvisaren.se Jag kommer att...

Läs Mer