Projekt & Uppdrag

Naturinventering och åtgärdsförslag på Österlens Golfklubb – läs rapporten

Skriven on Nov 20, 2013 in Nyheter, Projekt & Uppdrag | 0 comments

Naturinventering och åtgärdsförslag på Österlens Golfklubb – läs rapporten

Inventering av flora och fauna och förslag på åtgärder för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden på Österlens golfklubbs två banor, Djupadal och Lilla Vik. Inventeringsarbetet har genomförts under vår och sommar och presenterades för Österlens golfklubb på deras kommitté-dag den 19 oktober 2013.

Läs Mer

Inventering av fåglar i skogsmark

Skriven on Apr 29, 2013 in Nyheter, Projekt & Uppdrag | 0 comments

Naturvisaren inventerar fågellivet på en skogsfastighet utanför Storfors, som en del i projektet SAMSKOG, där privata skogsägare kan få sin mark inventerad av en ornitolog. Med inventeringen som underlag får skogsägaren sedan råd och tips hur de kan sköta sin skog för att gynna fågellivet. Uppdragsgivare är Sveriges Ornitologiska Förening.

Läs Mer

Vårens kvitter 7 april 2013

Skriven on Apr 3, 2013 in Nyheter, Projekt & Uppdrag | 0 comments

Vårens kvitter 7 april 2013

När ljuset nu återvänder till vår bygd får fåglarna fnatt, och sjunger för full hals. Men vilken fågel är det egentligen som sjunger, och varför? Följ med på en promenad i grannskapet och upplev de olika rösterna i fågelsången tillsammans med naturguiden och fågelskådaren Olle Kvarnbäck från Molkom. Samling: Den 7 april kl. 10.30. utanför Vuxenskolan, Skolgatan 3, Molkom. Avslut ca 12.00. Obs. sommartid! Ingen föranmälan krävs. Medtag: Fika, sittunderlag och gärna kikare, om ni har. Pris: 50 kr för vuxna, gratis för barn och ungdomar (under 16 år). Frågor: kontakta Olle, tel: 0736-333873,...

Läs Mer

Markkartering

Skriven on Apr 3, 2013 in Featured, Projekt & Uppdrag | 0 comments

Markkartering

Naturvisaren utför markprovtagning på åkermark, s k markkartering, åt lantbrukare i Värmland på uppdrag av Hushållningssällskapet. Proverna skickas till labb där de analyseras med avseende på jordart, pH och näringsämnen. Syftet är att ge lantbrukaren ett bra beslutsunderlag för hur mycket gödsling som behövs och om det finns anledning att kalka marken. Markkartering bör utföras ca var 8-10 år på åkermark.  

Läs Mer

Naturinventering och skötselplan åt Österlens golfklubb

Skriven on Apr 3, 2013 in Featured, Projekt & Uppdrag | 0 comments

Naturinventering och skötselplan åt Österlens golfklubb

Naturvisaren har fått i uppdrag att göra en naturinventering på Österlens golfklubb. Inventeringen kommer bl a att innehålla inventering av fågellivet på och ikring golfbanorna, växtinventering samt kartläggning av värdefulla miljöer för insekter. Med inventeringen som underlag kommer åtgärdsförslag att utarbetas i dialog med golfklubben för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden på klubbens mark. Uppdraget kommer att utföras under vår och sommar 2013.

Läs Mer