Coaching

Jag är utbildad i en metod som heter Zen-coaching. Den bygger på empatiskt, uppmärksamt, lyssnande för att fånga upp det som är betydelsefullt för klienten och spegla tillbaka det, så att klienten själv får en klarare bild av sin situation och de utmaningar han/hon ställs inför. Med hjälp av coachens klargörande frågor ser vi på vilka valmöjligheter som finns och vad som kan vara ett motiverande nästa steg. Det kan röra sig om såväl arbetsliv som privatliv.

Coachingen hjälper dig att:

- få kontakt med dina behov och din längtan.
- känna mer närvaro och livsenergi.
- klargöra för dig själv vad du verkligen vill och vilka möjligheter du har.
- ta nästa steg mot att förverkliga dina mål och drömmar.
Såhär beskriver en av Naturvisarens klienter coachingen:
“Zen-coaching är ett bra redskap för mig att fokusera inåt. Mina sessioner med Olle har ofta gett mig klarhet, inspiration och frigjord livsenergi! Som coach är Olle väldigt närvarande, varm, trygg, intresserad och professionell. Rekommenderas!”
Kalle Hultmark, ekologisk kock