Flow Learning

IMG_2970

Att uppleva med våra fem sinnen är en kungsväg till avspänning, glädje och närvaro i stunden. Det ger också en utmärkt situation för ett lärande som går bortom att rabbla fakta. I Flow Learning får vi en direkt fysisk upplevelse av det som vi lär oss, samtidigt som vi mår bra! Metoden är utvecklad av den amerikanske naturpedagogen Joseph Cornell och går att använda i alla typer av lärande-situationer. Naturen är den självklara platsen för att komma i Flow!

Jag är utbildad instruktör i Flow Learning och håller kurser i metoden för lärare och pedagoger, behandlingspersonal och andra som arbetar med att få människor att utvecklas eller som själv vill lära sig att hitta närvaro och balans i tillvaron. Jag använder också de fyra stegen i Flow Learning i de flesta av mina utbildningar och guidningar.

De fyra stegen i Flow Learning handlar om att först

(1) väcka entusiasmen

(2) fokusera uppmärksamheten

(3) erbjuda direkta upplevelser

(4) Ge utrymme för att dela inspiration och erfarenheter med varandra.

Det är inget märkvärdigt, men ger en naturlig rytm åt undervisningen och underlättar att ge en upplevelse av Flow!

Här en länk till en tidningsartikel om Sinnenas tur som jag höll vid Naturum Tåkern 2012.