Om företaget

okt-nov 2012 055Naturvisaren startades 2013 och ägs och drivs av Olle Kvarnbäck. Företagets affärsidé är att hjälpa företag, skolor, organisationer, myndigheter och markägare att undersöka, uppleva och kommunicera, d v s att ”visa på”, den biologiska mångfalden och naturens potential att ge rekreation, inspiration och välmående. Naturvisaren

gör naturinventeringar, upprättar skötselplaner, gör rådgivning, håller utbildning och guidningar, gör informationsmaterial och leder projekt. Tjänsterna bygger på stor kompetens och mångårig erfarenhet av att arbeta med naturvård och naturpedagogik, som konsult, lärare och guide.

IMG_2226b

Naturvisaren har sin bas i det lilla samhället Molkom, tre mil nordost om Karlstad, men utför tjänster över hela Sverige, och även internationellt om det efterfrågas.