Inventering av fåglar i skogsmark

Skriven on Apr 29, 2013 in Nyheter, Projekt & Uppdrag

Naturvisaren inventerar fågellivet på en skogsfastighet utanför Storfors, som en del i projektet SAMSKOG, där privata skogsägare kan få sin mark inventerad av en ornitolog. Med inventeringen som underlag får skogsägaren sedan råd och tips hur de kan sköta sin skog för att gynna fågellivet. Uppdragsgivare är Sveriges Ornitologiska Förening.