Inventering & Skötselplaner

IMG_0018c

Naturvisaren utför inventeringar av växter och djur och gör naturvärdes – bedömningar för naturvårdsprogram miljöcertifieringar, utredningar  och MKB – beskrivningar Läs mer