Inventering & Skötselplaner

DSCN1011För att kunna sköta olika markområden och biotoper väl, behöver man skaffa sig god kunskap om platsens naturgivna och historiska förutsättningar och dess biologiska mångfalden. Jag utför inventeringar av växter och djur och deras biotoper samt gör naturvärdesinventeringar för t ex MKB, detaljplaner, vägplaner, naturvårdsprogram och miljöcertifieringar. Naturvärdesinventeringar utförs enligt svensk standard, ftSS 199000.

Med kunskap om platsen och kundens behov upprättar jag skötselplan och föreslår konkreta åtgärder för att utveckla den biologiska mångfalden. Jag har lång erfarenhet av att göra skötselplaner för natur- och kulturvärden på lantbruksfastigheter, golfbanor och andra miljöer i jordbruks- och skogslandskapet. Jag jobbar även med våtmarker och kustmiljöer.

Som inventerare har jag en bred kompetens, med goda kunskaper om de flesta organismgrupper och deras krav på sin livsmiljö. Jag har lätt för att lära in nya arter och artgrupper om det skulle behövas. Fåglar är mitt specialintresse men jag har också gjort ett flertal inventeringar av bl a kärlväxter, humlor och fjärilar samt natur- och kulturvärden.  Jag har använt en mängd olika inventeringsmetoder, och väljer den metod som passar bäst för det aktuella uppdraget. Exempel på metoder är linje- och punkttaxering, revirkartering (fåglar), och fasta provrutor. Läs mer om min inventeringskompetens här.

Vid behov kan jag ta hjälp av andra experter i mitt kontaktnät för att du som kund ska få exakt den hjälp du behöver. Det innebär också att jag kan åta mig större uppdrag och utredningar.

Referenser i urval:

Trafikverket/EQC/Hushållningssällskapet i Värmland (2014). Naturvärdesinventering (NVI) samt ekologisk landskapsanalys längs en planerad ny vägsträckninga av E22 förbi Söderköping. Kontaktperson: Eva Nilsson, HS tel: 070-8291005

Österlens Golfklubb (2013-2015). Inventering av flora och fauna på klubbens bägge golfbanor. (2013). Skötselplan för golfban0rna Lilla Vik och Djupadal, med fokus på ruff, dammar, träd, buskar och övriga ytor utanför det kortklippta spelfältet. Rådgivande konsult till klubbens miljökommitté i arbetet med att utvecklas klubbens miljöarbete samt att bli miljöcertifierade enligt standarden för  Golf Environment Organization (GEO). Kontaktperson: Margareta Hallin, tel: 0414-13707.

Sveriges Ornitologiska Förening (2013-2014): Punkttaxering och revirkartering av fåglar på skogsfastighet i Storfors kommun. Rådgivning till skogsägare om hur de kan sköta sin skog för att gynna fågellivet, den biologiska mångfalden och samtidigt få en god ekonomi. Kontaktperson: Jarmo Kukka, tel: 0530 – 77 56 00.

HS Konsult AB. (2012): Revirkartering av fåglar på jordbruksfastighet samt rådgivning till lantbrukare om åtgärder för att gynna fågellivet. Kontaktperson: Sören Eriksson, tel: 018-560437.

Länsstyrelsen i Uppsala län. (1996-2008): Inventering av natur- och kulturvärden på lantbruksfastigheter, rådgivningsbesök och skötselplan. Kontaktperson: Niklas Bengtsson tel: 010-2233000.