Utbildning

DSC_0711c

Med stor kompetens om naturen och pedagogisk skicklighet formar jag lektioner och utedagar för såväl skolklasser som lärargrupper.

Naturvisaren undervisar på alla nivåer från grundskola till universitet. Mina specialområden är odlingslandskapets natur-och kulturmiljöer, fåglar samt att lära med sina sinnen (Flow Learning), men jag kan också erbjuda ett flertal andra teman. Jag tar även fram informationsmaterial till utbildningar i tryckt eller digitalt format.

För att verkligen förstå ekologi och naturen behöver man vistas i den och få en praktisk upplevelse och erfarenhet. Därför förlägger Naturvisaren det mesta av sin undervisning ute i naturen, på väl valda platser som ger möjlighet att uppleva det som undervisningen handlar om. Det kan vara ett närliggande naturreservat, men också en skolgård, en bondgård, en sjöstrand eller t o m ett kalhygge. Allt beroende på vilka förutsättningarna är och vad som är temat för dagen.