Markkartering

Skriven on Apr 3, 2013 in Featured, Projekt & Uppdrag

Markkartering

Naturvisaren utför markprovtagning på åkermark, s k markkartering, åt lantbrukare i Värmland på uppdrag av Hushållningssällskapet. Proverna skickas till labb där de analyseras med avseende på jordart, pH och näringsämnen. Syftet är att ge lantbrukaren ett bra beslutsunderlag för hur mycket gödsling som behövs och om det finns anledning att kalka marken. Markkartering bör utföras ca var 8-10 år på åkermark.