Naturinventering och skötselplan åt Österlens golfklubb

Skriven on Apr 3, 2013 in Featured, Projekt & Uppdrag

Naturinventering och skötselplan åt Österlens golfklubb

Naturvisaren har fått i uppdrag att göra en naturinventering på Österlens golfklubb. Inventeringen kommer bl a att innehålla inventering av fågellivet på och ikring golfbanorna, växtinventering samt kartläggning av värdefulla miljöer för insekter. Med inventeringen som underlag kommer åtgärdsförslag att utarbetas i dialog med golfklubben för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden på klubbens mark. Uppdraget kommer att utföras under vår och sommar 2013.