Naturinventering på Österlens golfklubb

Skriven on maj 29, 2013 in Nyheter

Inventering av flora och fauna

Olle K-8025Under maj påbörjade jag min inventering av växt- och djurlivet på och ikring golfbanorna. Fågelinventeringen har nu kommit drygt halvvägs och en del intressanta observationer har kunnat göras.
Växtinventering har också påbörjats och ett hundratal arter har noterats, men det finns säkert många fler! Jag vill gärna ha all hjälp att hitta så många växt- och djurarter som möjligt, så om du ser något som du tycker är intressant så skriv gärna upp det på den lista som finns i receptionen på Djupadal eller skicka ett mail till mig: olle@naturvisaren.se

Jag kommer att fortsätta inventeringen under vecka 24, Nedan följer några iakttagelser såhär långt i arbetet.

Djupadal

Mest glädjande var kanske att smådoppingarna är tillbaka i år igen och verkar gå till häckning i stora dammen intill green på hål 9. Smådoppingen finns i Simrishamns kommun bara på ett fåtal platser och den gillar mindre dammar med rik undervattensvegetation och lite fisk. Viktigt för smådoppingarna är att de får tillräckligt med vegetation att gömma sig i för bobygge och häckning. Andra glädjande observationer av mindre vanliga fågelarter vara bl a lärkfalk, tornfalk, gök, backsvala, näktergal, göktyta, stenskvätta och sånglärka (3-4 par). Dessutom registrerades hela 4 bon av sothöns i dammarna.

På kvällen har lövgrodor hörts spela i alla dammarna och fladdermöss har setts jaga över den stora dammen.

Lilla Vik

Vid hål 6, i hörnet mot Orelund, finns en intressant och skyddsvärd ek- och hassellund med en rik flora och fauna. Här växerOlle K-8010 bl a den relativt sällsynta växten tandrot och här sjunger fåglar som näktergal, härmsångare, trädgårds- sångare och gråflugsnappare. Andra intressanta fågelobservationer var gulärla, buskskvätta och många sjungande rödstjärtar.

Vid hål 16 blommade backsipporna rikligt och från dammen vid hål 3 spelade lövgrodor. Över dammen vid hål 6 har flera fladdermöss setts jaga.

Totalt har ett sextiotal arter av kärlväxter noterats men listan kommer att fyllas på under sommaren.