Naturinventeringar (NVI) på Ekenäs fortsätter

Skriven on Mar 18, 2015 in Featured, Nyheter

Naturvisaren genomförde under hösten 2014 en naturvärdesinventering (NVI) på fastigheten Ekenäs 1:168, i Årjängs kommun på uppdrag av Ekenäs i Gustavsfors Property AB. Inventeringen utfördes enligt svensk standard för naturvärdesinventeringar, ftSS 199000, och ingår som ett viktigt underlag i arbetet med detaljplan för ny planerad fritidsbebyggelse i området. Fastigheten ligger på en udde i sjön Lelång, nära Gustavsfors. Naturvisaren har även fungerat som bollplank till projektören i diskussioner kring placering av bebyggelse och bryggor i syfte att hitta en så naturvänlig lösning som möjligt.

Under våren 2015 kommer naturvärdesinventeringen att följas upp med en fördjupad artinventering av häckande fåglar i området.

Stenstrand 2 Ekenäs