Om Olle Kvarnbäck

IMG_2984Agronom och biolog med ett brinnande intresse för att upptäcka och undersöka naturen och hur vi kan nyttja den för allas bästa. Jag vill inte ha naturen för mig själv utan delar den gärna med andra. Jag är fascinerad av naturens läkande kraft och dess betydelse för att finna närvaro och balans i livet. Med många års erfarenhet av att arbeta som konsult  på Hushållningssällskapet, främst med naturvårdsfrågor i jordbruket, har jag ett stort kontaktnät och vana att driva projekt av olika slag. Jag har också arbetat pedagogiskt som utomhuspedagog på Karlstad Naturskola och som guide vid Naturum Tåkern.

Mina arbeten har givit mig stor vana att leda grupper i naturen, alltifrån skolbarn till universitetsstudenter, markägare,

Vår - höst 08 (österlen, rossö, Öland ) 277b

lantbrukare och allmänhet. Jag har också lång erfarenhet av att praktisera meditation, yoga och frigörande dans vilket väcker kreativitet och ger nya möjligheter i hur jag närmar mig naturen och hur jag leder grupper till upplevelser av naturen och sig själva. Välkommen att upptäcka naturen med mig!