Rådgivning till skogsägare

Skriven on feb 12, 2014 in Nyheter

Vårens fågelinventering av en skogsfastighet utanför Storfors följdes upp med ett möte med skogsägaren där resultaten av inventeringen redovisades. Vi diskuterade hur man på bästa sätt kan sköta skogen för att bibehålla och utveckla det rika fågellivet och samtidigt ha en uthållig ekonomi i skogsägandet och skogsskötseln. Skogsägaren har nu bestämt att göra en grön skogsbruksplan där fågelinventeringen och rådgivningen blir ett viktigt underlag.

Inventeringen och rådgivningen finns dokumenterad på karta och i ett rådgivningsbrev.

Under februari kommer jag även göra en rådgivning på en skogsfastighet i Kils kommun. Bådas dessa uppdrag ingår i projektet SAMSKOG som är ett samarbete mellan Sveriges Ornitologiska förening/BirdLife Sverige och svenska skogsägare.

 

Asp med hackspetthål