Referenser

Här är några exempel på projekt och uppdrag som Naturvisaren genomfört.

 

Osterlensgolfklubb300x225

Markinventering och åtgärdsplanering på Österlens Golfklubb

Inventering av flora och fauna och förslag på åtgärder för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden på Österlens golfklubbs två banor, Djupadal och Lilla Vik. Inventeringarbetet har genomförts under vår och sommar och presenterades för Österlens golfklubb på deras kommitté-dag den 19 oktober 2013.

 

Gotland +Örskär+Nicke 06 030

Rådgivning till lantbrukare inom projektet ”fågelskådare och lantbrukare i samarbete

Utformat förslag på åtgärder för att utveckla fågellivet på gården och diskuterat dem med lantbrukarna ute på plats på gården. Uppdragsgivare: Sveriges ornitologiska förening och HS Konsult AB. Kontaktperson: Sören Eriksson, HS Konsult AB, tel: 018-560437.

 

Vår - höst 08 (österlen, rossö, Öland ) 020

Markkartering av åkermark. 

Provtagning på jordens kornstruktur och innehåll av näringsämnen. Markkarteringen fungerar som underlag för hur mycket lantbrukaren behöver gödsla och kalka för en god skörd. Uppdragsgivare: Hushållningssällskapet i Värmland.

” Vi har anlitat Olle som underkonsult för markkarteringsuppdrag här i Värmland.
Vi är väldigt nöjda med det arbete Olle genomfört åt oss och kommer säkerligen att anlita honom igen. Självgående, ansvarstagande och med leverans i tid är sådant vi uppskattat med Olle”

Ulrica Broström
Agronom, Växtodlingsrådgivare
Hushållningssällskapet i Värmland
tel: 070-8290926